شناسنامه سیب حوا
 
نام سیب حوا
تماس با من
جنسیت مرد
سن 38
درباره من اگر شعر دنیا را بهتر می کرد، حافظ قبل از ما این کار را کرده بود!

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها